• |  
           

Lokata na start

Banki, aby przyciągnąć do siebie klientów, starają się na wiele sposobów. Zdecydowanie najczęściej są to reklamy, jakie mają poprzez sielankowy obraz życia, pokazać, iż banki są najlepszymi i zdecydowanie pomogą nam w zabezpieczeniu naszej przyszłości. Jednym ze sposobów na oszczędzanie są konta oszczędnościowe, gdzie odkładane pieniądze, mogą być w formie elastycznej wypłacane i dokładane najczęściej bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Im częściej jednak następuje wzrost gotówki, tym lepiej widzimy nasze oszczędności, a fakt, że mamy cały czas dostęp do pieniędzy sprawia, że żyjemy zdecydowanie spokojniej. Inną formą są lokaty, gdzie następuje kapitalizacja po okresie oszczędzania, co też sprawia, że przez cały czas oczekiwania na nią, nasze pieniądze są zamrożone. Oczywiście można przez ten czas wyciągnąć pieniądze, ale wtedy największą z konsekwencji jest odcięcie od kapitału początkowego odsetek, przez co nie otrzymujemy dodatkowych pieniędzy.

Czytaj więcej »